[199+] Depression Upset Sad Status In Marathi | Sad Shayari In Marathi

Get here latest Sad Shayari Marathi. Express your emotions with just few collection of words. Also, share it with your near ones and can post on social media accounts. Hope you like it.

तुझ आणि माझे नातं
खरचं खुप वेगळे आहे
सोबत राहु शकत नाही
लांब जाऊ शकत नाही ….😔☹️💔☹️😧

Tujha āṇi mājhē nātaṁ
kharacaṁ khupa vēgaḷē āhē
sōbata rāhu śakata nāhī
lāmba jā’ū śakata nāhī….😔☹️💔☹️😧

Read More : Khup Tras Hoto Marathi Status

Read More : Dp For Couple

आज किनाऱ्यावर प्रत्येक लाट
चिंब चिंब भिजली होती,
तेव्हा आठवले कुशीत माझ्या
येऊन तू निजली होती. ….😔☹️💔☹️😧

Āja kināṟyāvara pratyēka lāṭa
cimba cimba bhijalī hōtī,
tēvhā āṭhavalē kuśīta mājhyā
yē’ūna tū nijalī hōtī. ….😔☹️💔☹️😧

जर तुम्हाला रिजेक्ट,
अस्वीकार केलं तर निराश होऊ नका.
सर्वसाधारण लोक महागड्या वस्तू रिजेक्ट करतात
त्या स्वीकारण्याची त्यांची ऐपत, लायकी नसते. ….😔☹️💔☹️😧

Jara tumhālā rijēkṭa,
asvīkāra kēlaṁ tara nirāśa hō’ū nakā.
Sarvasādhāraṇa lōka mahāgaḍyā vastū rijēkṭa karatāta
tyā svīkāraṇyācī tyān̄cī aipata, lāyakī nasatē. ….😔☹️💔☹️😧

तुझ्यासाठी खूप सोपे असेल मला विसरणं,
पण माझ्यासाठी खूप कठीण आहे,
तुला विसरून जगणं ….😔☹️💔☹️😧

Tujhyāsāṭhī khūpa sōpē asēla malā visaraṇaṁ,
paṇa mājhyāsāṭhī khūpa kaṭhīṇa āhē,
tulā visarūna jagaṇaṁ ….😔☹️💔☹️😧

प्रेम त्याच्यावर करा,
ज्याचे ह्रदय आधीच तुटलेले आहे,
कारण ह्रदय तुटण्याचे दुःख,
त्याच्याइतके कुणालाच माहित नसते. ….😔☹️💔☹️😧

Prēma tyācyāvara karā,
jyācē hradaya ādhīca tuṭalēlē āhē,
kāraṇa hradaya tuṭaṇyācē duḥkha,
tyācyā’itakē kuṇālāca māhita nasatē. ….😔☹️💔☹️😧

एवढं प्रेम
मी स्वतः वर ही केलं नाही
तेवढे प्रेम तुझ्यावर झालं आहे.. ….😔☹️💔☹️😧

Ēvaḍhaṁ prēma
mī svataḥ vara hī kēlaṁ nāhī
tēvaḍhē prēma tujhyāvara jhālaṁ āhē.. ….😔☹️💔☹️😧

मन गुंतायला हि वेळ लागत नाही आणि,
मन तुटायला हि वेळ लागत नाही.
वेळ लागतो फक्त,
ते गुंतलेले मन आवरायला आणि,
तुटलेले मन सावरायला. ….😔☹️💔☹️😧

Mana guntāyalā hi vēḷa lāgata nāhī āṇi,
mana tuṭāyalā hi vēḷa lāgata nāhī.
Vēḷa lāgatō phakta,
tē guntalēlē mana āvarāyalā āṇi,
tuṭalēlē mana sāvarāyalā. ….😔☹️💔☹️😧

जगात खूप गोष्टी आहेत खेळण्यासाठी..
पण तुला माझ्या भावनाच आवडल्या का,
खेळण्यासाठी. ….😔☹️💔☹️😧

Jagāta khūpa gōṣṭī āhēta khēḷaṇyāsāṭhī..
Paṇa tulā mājhyā bhāvanāca āvaḍalyā kā,
khēḷaṇyāsāṭhī. ….😔☹️💔☹️😧

4 दिवसाच्या प्रेमासाठी
आयुष्यभर साथ देणाऱ्या मित्रांना
कधी विसरू नका… ….😔☹️💔☹️😧

4 Divasācyā prēmāsāṭhī
āyuṣyabhara sātha dēṇāṟyā mitrānnā
kadhī visarū nakā… ….😔☹️💔☹️😧

खुप त्रास होतो जवळचे दूर होतांना,
म्हणूनच मन घाबरतं आता कुणालाही जवळ करतांना… ….😔☹️💔☹️😧

Khupa trāsa hōtō javaḷacē dūra hōtānnā,
mhaṇūnaca mana ghābarataṁ ātā kuṇālāhī javaḷa karatānnā… ….😔☹️💔☹️😧

आज माझ्याच सावलीला विचारलं मी,
का चालते तू माझ्यासोबत..
सावलीने पण हसत उत्तर दिलं,
कोण आहे दुसरं तुझ्या सोबत. ….😔☹️💔☹️😧

Āja mājhyāca sāvalīlā vicāralaṁ mī,
kā cālatē tū mājhyāsōbata..
Sāvalīnē paṇa hasata uttara dilaṁ,
kōṇa āhē dusaraṁ tujhyā sōbata. ….😔☹️💔☹️😧

वेळ आहे तो पर्यंत समजुन घे
Ignore करायला सुरवात केली ना
तर भेटायला काय
मला बघायला पण तरसशील.. ….😔☹️💔☹️😧

Vēḷa āhē tō paryanta samajuna ghē
Ignore karāyalā suravāta kēlī nā
tara bhēṭāyalā kāya
malā baghāyalā paṇa tarasaśīla.. ….😔☹️💔☹️😧

परक्यांनी दिलेला मान
आणि आपल्यांनी केलेला अपमान
माणूस कधीच विसरत नाही… ….😔☹️💔☹️😧

Parakyānnī dilēlā māna
āṇi āpalyānnī kēlēlā apamāna
māṇūsa kadhīca visarata nāhī… ….😔☹️💔☹️😧

भरू दे आकाश कितीही ढगांनी
खऱ्या प्रेमापुढे ते ढग निवतील,
लाख येऊ दे अडथळे,
तरी माझ्या प्रेमापुढे एकदा नक्कीच झुकतील. ….😔☹️💔☹️😧

Bharū dē ākāśa kitīhī ḍhagānnī
khaṟyā prēmāpuḍhē tē ḍhaga nivatīla,
lākha yē’ū dē aḍathaḷē,
tarī mājhyā prēmāpuḍhē ēkadā nakkīca jhukatīla. ….😔☹️💔☹️😧

खुप काळजी घेणारेच आपल्याला रडवून जातात,
कितीही मनापासून प्रेम करा,
तुझ्याशिवाय जगु शकत नाही,
असे म्हणणारेच एक दिवस सोडून निघून जातात. ….😔☹️💔☹️😧

Khupa kāḷajī ghēṇārēca āpalyālā raḍavūna jātāta,
kitīhī manāpāsūna prēma karā,
tujhyāśivāya jagu śakata nāhī,
asē mhaṇaṇārēca ēka divasa sōḍūna nighūna jātāta. ….😔☹️💔☹️😧

नशिबात आणि हृदयात फक्त एवढाच फरक असतो,
जो हृदयात असतो तो नशिबात नसतो
आणि जो नशिबात असतो तो हृदयात नसतो. ….😔☹️💔☹️😧

Naśibāta āṇi hr̥dayāta phakta ēvaḍhāca pharaka asatō,
jō hr̥dayāta asatō tō naśibāta nasatō
āṇi jō naśibāta asatō tō hr̥dayāta nasatō. ….😔☹️💔☹️😧

आजकाल मी खूप एकटाच असतो
सगळ्यांसोबत जरी असलो ना
तरी मी कोणाचाच नसतो.. ….😔☹️💔☹️😧

Ājakāla mī khūpa ēkaṭāca asatō
sagaḷyānsōbata jarī asalō nā
tarī mī kōṇācāca nasatō.. ….😔☹️💔☹️😧

तुला वाटत असेल की
मी तुझ्याकडे दुर्लक्ष करतोय
पण मी तेचं करतोय
जे तु माझ्यासोबत केलंय. ….😔☹️💔☹️😧

Tulā vāṭata asēla kī
mī tujhyākaḍē durlakṣa karatōya
paṇa mī tēcaṁ karatōya
jē tu mājhyāsōbata kēlanya. ….😔☹️💔☹️😧

आजकाल Good Night हा word
झोपेसाठी नाही तर
आपल्यापासून कोणाला तरी
दूर करण्यासाठी Use होतो… ….😔☹️💔☹️😧

Ājakāla Good Night hā word
jhōpēsāṭhī nāhī tara
āpalyāpāsūna kōṇālā tarī
dūra karaṇyāsāṭhī Use hōtō… ….😔☹️💔☹️😧

माझ्या आयुष्याच्या पुस्तकामधलं
सर्वात जास्त त्रास देणार पानं म्हणजे
तुझं खोटं प्रेम ….😔☹️💔☹️😧

Mājhyā āyuṣyācyā pustakāmadhalaṁ
sarvāta jāsta trāsa dēṇāra pānaṁ mhaṇajē
tujhaṁ khōṭaṁ prēma….😔☹️💔☹️😧

आपल्या आयुष्यात जेव्हा एकटेपणा येतो ना
तेव्हा घड्याळाची टिकटिक सुद्धा आपल्याला
खूप जोराने ऐकू येऊ लागते…. ….😔☹️💔☹️😧

Āpalyā āyuṣyāta jēvhā ēkaṭēpaṇā yētō nā
tēvhā ghaḍyāḷācī ṭikaṭika sud’dhā āpalyālā
khūpa jōrānē aikū yē’ū lāgatē…. ….😔☹️💔☹️😧

Check Also

Yes I Love Myself, Mujhe Ghanta Fark Nahi Padta Log Mere Baare Me Kya Sochte Hai

Get here newest status like yes i love myself, mujhe ghanta fark nahi padta log …