[299+] बहिणीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा | Birthday Wish In Marathi For Sister

Hello friends in this post we have brought some best Birthday Wish In Marathi For Sister. Your sister is a special person in your life. We want her to have a happy birthday so we can say Happy Birthday Sister In Marathi to her or send her a Happy Birthday Wishes For Sister In Marathi message. We can put her Vadhdivsachya Hardik Shubhechha in Marathi story on WhatsApp. 

आकाशात दिसती हजारो तारे
पण चंद्रासारखा कोणी नाही
लाखो चेहरे दिसतात धरतीवर
पण तुझ्यासारखा कोणी नाही
बहिणीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Ākāśāta disatī hajārō tārē
paṇa candrāsārakhā kōṇī nāhī
lākhō cēharē disatāta dharatīvara
paṇa tujhyāsārakhā kōṇī nāhī
bahiṇīlā vāḍhadivasācyā śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

कधी हसणार आहे…
कधी रडणार आहे…
मी सारी जींदगी माझी..
तुला जपणार आहे….
बहिणीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा……🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Kadhī hasaṇāra āhē…
kadhī raḍaṇāra āhē…
mī sārī jīndagī mājhī..
Tulā japaṇāra āhē….
Bahiṇīlā vāḍhadivasācyā śubhēcchā……🎂🎂🎉🎉🎈🎈

माझे बालपण तुझ्यासारख्या
बहीणीशिवाय अपूर्ण राहिले असते
धन्यवाद माझ्या आयुष्यात
आल्याबद्दल ताई
माझ्या ताईला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा……🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Mājhē bālapaṇa tujhyāsārakhyā
bahīṇīśivāya apūrṇa rāhilē asatē
dhan’yavāda mājhyā āyuṣyāta
ālyābaddala tā’ī
mājhyā tā’īlā vāḍhadivasācyā śubhēcchā……🎂🎂🎉🎉🎈🎈

सर्वात लहान असूनही कधी कधी
तू मोठ्या व्यक्ती सारखी वागतेस
याचाच मला खूप अभिमान वाटतो
ताईला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा……🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Sarvāta lahāna asūnahī kadhī kadhī
tū mōṭhyā vyaktī sārakhī vāgatēsa
yācāca malā khūpa abhimāna vāṭatō
tā’īlā vāḍhadivasācyā śubhēcchā……🎂🎂🎉🎉🎈🎈

मी तुला कधी सांगितले नाही परंतु
माझ्या आयुष्यातील तुझी उपस्थिती
हे माझ्यासाठी खूप भाग्याचे आहे.
खूप खूप धन्यवाद माझ्या आयुष्यात आल्याबद्दल.
वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा…….🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Mī tulā kadhī sāṅgitalē nāhī parantu
mājhyā āyuṣyātīla tujhī upasthitī
hē mājhyāsāṭhī khūpa bhāgyācē āhē.
Khūpa khūpa dhan’yavāda mājhyā āyuṣyāta ālyābaddala.
Vāḍhadivasācyā hārdika śubhēcchā…….🎂🎂🎉🎉🎈🎈

सर्व जगाहून वेगळी आहे माझी बहिण
सर्व जगात मला प्रिय आहे माझी बहिण
फक्त आनंदच सर्वकाही नसतो
मला माझ्या आनंदाहूनही प्रिय आहे
माझी बहिण….
बहिणीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा……🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Sarva jagāhūna vēgaḷī āhē mājhī bahiṇa
sarva jagāta malā priya āhē mājhī bahiṇa
phakta ānandaca sarvakāhī nasatō
malā mājhyā ānandāhūnahī priya āhē
mājhī bahiṇa….
Bahiṇīlā vāḍhadivasācyā śubhēcchā……🎂🎂🎉🎉🎈🎈

तू माझी छोटी बहिण असली तरीही
याचा अर्थ असा नाही की
माझे प्रेम तुझ्यासाठी कमी असेल.
माझे तुझ्यावर मनापासून प्रेम आहे.
माझ्या गोड बहिणीला वाढदिवसाच्या
खूप शुभेच्छा…….🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Tū mājhī chōṭī bahiṇa asalī tarīhī
yācā artha asā nāhī kī
mājhē prēma tujhyāsāṭhī kamī asēla.
Mājhē tujhyāvara manāpāsūna prēma āhē.
Mājhyā gōḍa bahiṇīlā vāḍhadivasācyā
khūpa śubhēcchā…….🎂🎂🎉🎉🎈🎈

ताई तुला तुझ्या आयुष्यात
आरोग्य ,संपत्ती आणि समृद्धी लाभो
हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना.
वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा……🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Tā’ī tulā tujhyā āyuṣyāta
ārōgya,sampattī āṇi samr̥d’dhī lābhō
hīca īśvaracaraṇī prārthanā.
Vāḍhadivasācyā lākha lākha śubhēcchā……🎂🎂🎉🎉🎈🎈

माझ्या चेहऱ्यावर नेहमी
एक सुंदर हास्य निर्माण करणाऱ्या
माझ्या प्रिय बहिणीला
वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा……🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Mājhyā cēhaṟyāvara nēhamī
ēka sundara hāsya nirmāṇa karaṇāṟyā
mājhyā priya bahiṇīlā
vāḍhadivasācyā hārdika śubhēcchā……🎂🎂🎉🎉🎈🎈

प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनात
मनुष्याच्या रूपात एक परी असते
आणि माझ्या आयुष्यातील ती
परी तू आहेस. हॅपी बर्थडे माय डियर सिस्टर…….🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Pratyēka vyaktīcyā jīvanāta
manuṣyācyā rūpāta ēka parī asatē
āṇi mājhyā āyuṣyātīla tī
parī tū āhēsa. Hĕpī barthaḍē māya ḍiyara sisṭara…….🎂🎂🎉🎉🎈🎈

कधी चूक होता
माझी ताई बाजू माझी घेते
गोड गोड शब्द बोलून
शेवटी फटका पाठी
बहिणीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा……🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Kadhī cūka hōtā
mājhī tā’ī bājū mājhī ghētē
gōḍa gōḍa śabda bōlūna
śēvaṭī phaṭakā pāṭhī
bahiṇīlā vāḍhadivasācyā śubhēcchā……🎂🎂🎉🎉🎈🎈

संपूर्ण जगातील सर्वात प्रेमळ
आणि काळजी घेणाऱ्या बहिणीला
वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा……🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Sampūrṇa jagātīla sarvāta prēmaḷa
āṇi kāḷajī ghēṇāṟyā bahiṇīlā
vāḍhadivasācyā hārdika śubhēcchā……🎂🎂🎉🎉🎈🎈

बहिण भावाचे नाते हे हृदयाशी
जोडलेले असते, त्यामुळे
अंतर आणि वेळ
त्यांना वेगळे करु शकत नाही
हॅप्पी बर्थडे स्वीट सिस्टर….🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Bahiṇa bhāvācē nātē hē hr̥dayāśī
jōḍalēlē asatē, tyāmuḷē
antara āṇi vēḷa
tyānnā vēgaḷē karu śakata nāhī
hĕppī barthaḍē svīṭa sisṭara….🎂🎂🎉🎉🎈🎈

माझ्या वेदनेवर मलम आहेस तू,
माझ्या चेहऱ्यावरील आनंदाच कारण
आहेस तू,काय सांगू ताई माझ्यासाठी
कोण आहेस तू….
ताईला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Mājhyā vēdanēvara malama āhēsa tū,
mājhyā cēhaṟyāvarīla ānandāca kāraṇa
āhēsa tū,kāya sāṅgū tā’ī mājhyāsāṭhī
kōṇa āhēsa tū….
Tā’īlā vāḍhadivasācyā śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

तुझा वाढदिवस म्हणजे
घरच्यांसाठी एक पर्वणीच असते,
वाढदिवसाच्या महिनाभर
आधीपासून तयारीला सुरूवात होते.
ताई, अशा तुझ्या जंगी
वाढदिवसाच्या आभाळभर शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Tujhā vāḍhadivasa mhaṇajē
gharacyānsāṭhī ēka parvaṇīca asatē,
vāḍhadivasācyā mahinābhara
ādhīpāsūna tayārīlā surūvāta hōtē.
Tā’ī, aśā tujhyā jaṅgī
vāḍhadivasācyā ābhāḷabhara śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

माझ्या लाडक्या बहिणीला
वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा
हे जग खुप सुंदर असते जेव्हा
तू माझ्या सोबत असतेस…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Mājhyā lāḍakyā bahiṇīlā
vāḍhadivasācyā hārdika śubhēcchā
hē jaga khupa sundara asatē jēvhā
tū mājhyā sōbata asatēsa…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

दिसायला आहे सुंदर आणि बुद्धीने आहे हुशार, मनाने आहे प्रेमळ आणि विचारांनी आहे निर्मळ अशा माझ्या लाडक्या ताईला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Disāyalā āhē sundara āṇi bud’dhīnē āhē huśāra, manānē āhē prēmaḷa āṇi vicārānnī āhē nirmaḷa aśā mājhyā lāḍakyā tā’īlā vāḍhadivasācyā śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

बहीण मोठी असो वा छोटी, सदैव असायला हवी आपल्या पाठी… तू माझ्या पाठी आहेस यासाठी ताई तुझा खूप खूप धन्यवाद. वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Bahīṇa mōṭhī asō vā chōṭī, sadaiva asāyalā havī āpalyā pāṭhī… tū mājhyā pāṭhī āhēsa yāsāṭhī tā’ī tujhā khūpa khūpa dhan’yavāda. Vāḍhadivasācyā hārdika śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

माझ्या आयुष्यातील ताई तू असा एक चंद्र आहेस, जो दिवस असो वा रात्र सदैव मला वाट दाखवत राहतो.. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Mājhyā āyuṣyātīla tā’ī tū asā ēka candra āhēsa, jō divasa asō vā rātra sadaiva malā vāṭa dākhavata rāhatō.. Vāḍhadivasācyā śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

देवाने चमत्कार घडवला आणि मला तुझ्यासारखी चांगली बहीण दिली. वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Dēvānē camatkāra ghaḍavalā āṇi malā tujhyāsārakhī cāṅgalī bahīṇa dilī. Vāḍhadivasācyā hārdika śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

आईने जन्म दिला, ताईने घास भरवला
सोबत नसतांना आई ,ताई तू
तिच्या कर्तव्याचा भार उचलला
अशा माझ्या मोठ्या ताईस वाढदिवसाच्या
खूप खूप शुभेच्छा……🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Ā’īnē janma dilā, tā’īnē ghāsa bharavalā
sōbata nasatānnā ā’ī,tā’ī tū
ticyā kartavyācā bhāra ucalalā
aśā mājhyā mōṭhyā tā’īsa vāḍhadivasācyā
khūpa khūpa śubhēcchā……🎂🎂🎉🎉🎈🎈

दिवस आहे खास, माझ्या बहिणीचा वाढदिवस आज.. वाढदिवसाच्या खूप मनापासून शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Divasa āhē khāsa, mājhyā bahiṇīcā vāḍhadivasa āja.. Vāḍhadivasācyā khūpa manāpāsūna śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

तुझ्या वाढदिवसाचे हे सुखाचे क्षण, तुझ्यावर आयुष्यभर आनंदाचा वर्षाव करत राहो आणि आयुष्यभर मी तुझ्या ऋणातच राहो… ताई वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Tujhyā vāḍhadivasācē hē sukhācē kṣaṇa, tujhyāvara āyuṣyabhara ānandācā varṣāva karata rāhō āṇi āyuṣyabhara mī tujhyā r̥ṇātaca rāhō… tā’ī vāḍhadivasācyā khūpa khūpa śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

ताई तू मनाने, विचाराने आणि सौंदर्याने किती श्रीमंत आहेस… तुझ्या या ऐश्वर्यसंपन्नेत अशीच वाढ होऊ दे आणि तुझी किर्ती जगभर पसरू दे… ताई वाढदिवसाच्या खूप शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Tā’ī tū manānē, vicārānē āṇi saundaryānē kitī śrīmanta āhēsa… tujhyā yā aiśvaryasampannēta aśīca vāḍha hō’ū dē āṇi tujhī kirtī jagabhara pasarū dē… tā’ī vāḍhadivasācyā khūpa śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

नाती जपलीस, प्रेम दिलेस आम्हा भावंडांना परिपूर्ण केलंस, आज तुझा वाढदिवस आम्हा सगळ्यांकडून तुला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Nātī japalīsa, prēma dilēsa āmhā bhāvaṇḍānnā paripūrṇa kēlansa, āja tujhā vāḍhadivasa āmhā sagaḷyāṅkaḍūna tulā vāḍhadivasācyā khūpa khūpa śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

आई भवानी तुला उदंड आयुष्य देवो आणि तुझी माझी साथ जन्मोजन्मी राहो… लाडक्या बहिणीला वाढदिवसाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Ā’ī bhavānī tulā udaṇḍa āyuṣya dēvō āṇi tujhī mājhī sātha janmōjanmī rāhō… lāḍakyā bahiṇīlā vāḍhadivasācyā manaḥpūrvaka śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

आज तुझा वाढदिवस, लाख लाख शुभेच्छा… जे जे हवं ते सारं काही मिळो तुला. ताई वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Āja tujhā vāḍhadivasa, lākha lākha śubhēcchā… jē jē havaṁ tē sāraṁ kāhī miḷō tulā. Tā’ī vāḍhadivasācyā khūpa khūpa śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

कितीही रागावले तरी समजून घेतले मला
रुसले तरी जवळ घेतलेस मला
कधी रडवलंस कधी हसवलसं,
तरीही केल्या माझ्या तू पुर्ण सर्व इच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Kitīhī rāgāvalē tarī samajūna ghētalē malā
rusalē tarī javaḷa ghētalēsa malā
kadhī raḍavalansa kadhī hasavalasaṁ,
tarīhī kēlyā mājhyā tū purṇa sarva icchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

सुख, समृद्धी, समाधान आणि दीर्घायुष्य लाभो तुला… माझ्या लाडक्या बहिणीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Sukha, samr̥d’dhī, samādhāna āṇi dīrghāyuṣya lābhō tulā… mājhyā lāḍakyā bahiṇīlā vāḍhadivasācyā śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

या जन्मदिनाच्या शुभक्षणांनी तुझी सारी स्वप्न साकार व्हावी…तुझा वाढदिवस आयुष्यभर लक्षात राहील अशा आठवणींची साठवण व्हावी… वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Yā janmadinācyā śubhakṣaṇānnī tujhī sārī svapna sākāra vhāvī…tujhā vāḍhadivasa āyuṣyabhara lakṣāta rāhīla aśā āṭhavaṇīn̄cī sāṭhavaṇa vhāvī… vāḍhadivasācyā khūpa khūpa śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

बहीण म्हणजे पृथ्वीवरील परी… माझ्यासाठी तू परीच आहेस… माझ्या लाडक्या बहिणीला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Bahīṇa mhaṇajē pr̥thvīvarīla parī… mājhyāsāṭhī tū parīca āhēsa… mājhyā lāḍakyā bahiṇīlā vāḍhadivasācyā khūpa khūpa śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

जगातील सर्व आनंद तुला मिळावा, तुझी सगळी स्वप्नं पूर्व व्हावीत… वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा तायडे…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Jagātīla sarva ānanda tulā miḷāvā, tujhī sagaḷī svapnaṁ pūrva vhāvīta… vāḍhadivasācyā khūpa khūpa śubhēcchā tāyaḍē…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

चंद्र चांदण्या घेऊन आला, पक्षी गात आहेत गाणी, फुलांनी उमलुन दिल्या आहेत शुभेच्छा कारण आज तुझा वाढदिवस आहे ताई… वाढदिवसाच्या शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Candra cāndaṇyā ghē’ūna ālā, pakṣī gāta āhēta gāṇī, phulānnī umaluna dilyā āhēta śubhēcchā kāraṇa āja tujhā vāḍhadivasa āhē tā’ī… vāḍhadivasācyā śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

मी जेव्हा पडते तेव्हा सावरतेस तू, मी जेव्हा हसते तेव्हा त्यामागचं कारण असतेस तू… मला आयुष्यभर सुखी राहण्यासाठी सतत हवीस तू… ताई तुला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Mī jēvhā paḍatē tēvhā sāvaratēsa tū, mī jēvhā hasatē tēvhā tyāmāgacaṁ kāraṇa asatēsa tū… malā āyuṣyabhara sukhī rāhaṇyāsāṭhī satata havīsa tū… tā’ī tulā vāḍhadivasācyā śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

नशीबवान लोकांनाच एक मोठी बहीण आणि बहिणीच्या रूपातील दुसऱ्या आईचे सनिध्य लाभते….🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Naśībavāna lōkānnāca ēka mōṭhī bahīṇa āṇi bahiṇīcyā rūpātīla dusaṟyā ā’īcē sanidhya lābhatē….🎂🎂🎉🎉🎈🎈

माझ्या चेहऱ्यावर नेहमी एक सुंदर हास्य निर्माण करणाऱ्या
माझ्या प्रिय दिदीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा…..🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Mājhyā cēhaṟyāvara nēhamī ēka sundara hāsya nirmāṇa karaṇāṟyā
mājhyā priya didīlā vāḍhadivasācyā śubhēcchā…..🎂🎂🎉🎉🎈🎈

तुझं माझं जमेना आणि तुझ्या वाचून करमेना कारण तु आहेस माझी लाडकी बहैना… हा.. हा..हा… लाडक्या बहिणीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Tujhaṁ mājhaṁ jamēnā āṇi tujhyā vācūna karamēnā kāraṇa tu āhēsa mājhī lāḍakī bahainā… hā.. Hā..Hā… lāḍakyā bahiṇīlā vāḍhadivasācyā śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

तुझ्यासाठी एक महागडं गिफ्ट आणणार होतो, मात्र अचानक लक्षात आलं की तुझं आता वय झालंय… उगाच माझं गिफ्ट वाया गेलं असतं म्हणून या वर्षी फक्त शुभेच्छाच आणल्या… वाढदिवसाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Tujhyāsāṭhī ēka mahāgaḍaṁ giphṭa āṇaṇāra hōtō, mātra acānaka lakṣāta ālaṁ kī tujhaṁ ātā vaya jhālanya… ugāca mājhaṁ giphṭa vāyā gēlaṁ asataṁ mhaṇūna yā varṣī phakta śubhēcchāca āṇalyā… vāḍhadivasācyā manaḥpūrvaka śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

ताई जेव्हा तू माझ्या सोबत असतेस तेव्हा ह्या जगाकडे बघण्याचा वेगळा दृष्टिकोन मला मिळतो
नेहमी कठीण परिस्थितीत माझ्या पाठीशी उभी राहिल्याबद्दल तुझे आभार
तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा …🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Tā’ī jēvhā tū mājhyā sōbata asatēsa tēvhā hyā jagākaḍē baghaṇyācā vēgaḷā dr̥ṣṭikōna malā miḷatō
nēhamī kaṭhīṇa paristhitīta mājhyā pāṭhīśī ubhī rāhilyābaddala tujhē ābhāra
tulā vāḍhadivasācyā hārdika śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

माझ्या प्रेमळ बहिणीला जन्मदिवसाच्या अगणित शुभेच्छा
आजच्या या शुभदिनी परमेश्वराकडे हीच प्रार्थना करतो की आपली सर्व स्वप्ने सत्यात उतरावी
आपण दीर्घायुषी असावे…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Mājhyā prēmaḷa bahiṇīlā janmadivasācyā agaṇita śubhēcchā
ājacyā yā śubhadinī paramēśvarākaḍē hīca prārthanā karatō kī āpalī sarva svapnē satyāta utarāvī
āpaṇa dīrghāyuṣī asāvē…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

हे परमेश्वरा, माझ्या प्रार्थनेत एवढी शक्ति राहो की नेहमी सुख समृद्धीने भरलेले माझ्या बहिणीचे घर राहो….🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Hē paramēśvarā, mājhyā prārthanēta ēvaḍhī śakti rāhō kī nēhamī sukha samr̥d’dhīnē bharalēlē mājhyā bahiṇīcē ghara rāhō….🎂🎂🎉🎉🎈🎈

आपण कितीही भांडलो तरी माझ्या ह्रदयाचा तुकडा आहेस तू. वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Āpaṇa kitīhī bhāṇḍalō tarī mājhyā hradayācā tukaḍā āhēsa tū. Vāḍhadivasācyā hārdika śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

नवं क्षितीज, नवी पहाट, मिळावी तुला तुझ्या आयुष्यात पुन्हा नवी स्वप्नाची वाट… वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Navaṁ kṣitīja, navī pahāṭa, miḷāvī tulā tujhyā āyuṣyāta punhā navī svapnācī vāṭa… vāḍhadivasācyā hārdika śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

सुगंध बनून तुझ्या आयुष्यात सामावेन, ताई तुला मी आयुष्यभर साथ देईन… वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Sugandha banūna tujhyā āyuṣyāta sāmāvēna, tā’ī tulā mī āyuṣyabhara sātha dē’īna… vāḍhadivasācyā hārdika śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

तुझ्याबद्दल जेवढं बोलू तेवढं कमी आहे
तुला हरभराच्या झाडावर चढून माझं काम करून घेणे हा माझा छंद आहे
तुला वाढदिवसाच्या अगणित शुभेच्छा ताई …🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Tujhyābaddala jēvaḍhaṁ bōlū tēvaḍhaṁ kamī āhē
tulā harabharācyā jhāḍāvara caḍhūna mājhaṁ kāma karūna ghēṇē hā mājhā chanda āhē
tulā vāḍhadivasācyā agaṇita śubhēcchā tā’ī…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

तुझी माझी साथ कायम अशीच राहो
आई तुळजाभवानी तुला उदंड आणि निरोगी आयुष्य देवो
तुला वाढदिवसाच्या मनापासून शुभेच्छा ताई …🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Tujhī mājhī sātha kāyama aśīca rāhō
ā’ī tuḷajābhavānī tulā udaṇḍa āṇi nirōgī āyuṣya dēvō
tulā vāḍhadivasācyā manāpāsūna śubhēcchā tā’ī…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

लाडक्या नणंदबाई आपणांस उदंड आयुष्य लाभो हिच परमेश्वरचरणी प्रार्थना…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Lāḍakyā naṇandabā’ī āpaṇānsa udaṇḍa āyuṣya lābhō hica paramēśvaracaraṇī prārthanā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

दिवस आहे आज खास तुला
उदंड आयुष्य लाभो हाच मनी ध्यास
दिदी आपणास वाढदिवसाच्या शुभेच्छा…..🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Divasa āhē āja khāsa tulā
udaṇḍa āyuṣya lābhō hāca manī dhyāsa
didī āpaṇāsa vāḍhadivasācyā śubhēcchā…..🎂🎂🎉🎉🎈🎈

सोन्याहून सुंदर माझ्या बहिणीचा मुखडा
बहीण माझी माझ्या काळजाचा तुकडा
माझ्या लहान बहिणीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Sōn’yāhūna sundara mājhyā bahiṇīcā mukhaḍā
bahīṇa mājhī mājhyā kāḷajācā tukaḍā
mājhyā lahāna bahiṇīlā vāḍhadivasācyā śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

जगातील सर्वात प्रेमळ गोड सुंदर
नेहमीच मला मदत करणारी लाडकी छोटी बहिण
तुला वाढदिवसाच्या अगणित शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Jagātīla sarvāta prēmaḷa gōḍa sundara
nēhamīca malā madata karaṇārī lāḍakī chōṭī bahiṇa
tulā vāḍhadivasācyā agaṇita śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

तू माझी छोटी बहिण असली तरीही मी तुझ्यावर खूप मोठे प्रेम करते आणि नेहमी करत राहील
लाडक्या बहिणीला जन्मदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा …🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Tū mājhī chōṭī bahiṇa asalī tarīhī mī tujhyāvara khūpa mōṭhē prēma karatē āṇi nēhamī karata rāhīla
lāḍakyā bahiṇīlā janmadivasācyā hārdika śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

ताई तू माझ्यासाठी प्रेरणेचा स्त्रोत आहेस,
बहिणीपेक्षा जास्त तू माझी मैत्रीण बनून आहेस.
तुला वाढदिवसाच्या अनेक शुभेच्छा…..🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Tā’ī tū mājhyāsāṭhī prēraṇēcā strōta āhēsa,
bahiṇīpēkṣā jāsta tū mājhī maitrīṇa banūna āhēsa.
Tulā vāḍhadivasācyā anēka śubhēcchā…..🎂🎂🎉🎉🎈🎈

आपल्या आयुष्यातील या दिवशी जरी आपण एकमेकांपासून लांब असलो
तरी शेवटच्या श्वासापर्यंत आपले प्रेम असेच टिकून राहील
माझ्या लाडक्या बहिणीला वाढदिवसाच्या अगणित शुभेच्छा …🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Āpalyā āyuṣyātīla yā divaśī jarī āpaṇa ēkamēkāmpāsūna lāmba asalō
tarī śēvaṭacyā śvāsāparyanta āpalē prēma asēca ṭikūna rāhīla
mājhyā lāḍakyā bahiṇīlā vāḍhadivasācyā agaṇita śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

मी आयुष्यात कितीही मोठी झाले तरीही
मी तुझी छोटी बहीणच राहील
अशा माझ्या प्रेमळ बहिणीला जन्मदिवसाच्या अगणित शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Mī āyuṣyāta kitīhī mōṭhī jhālē tarīhī
mī tujhī chōṭī bahīṇaca rāhīla
aśā mājhyā prēmaḷa bahiṇīlā janmadivasācyā agaṇita śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

ताई तुम्ही लग्नानंतर माझ्या पाठी कायम बहिणीसारखी पाठराखण केलीत, तुमचे उपकार मी कधीच विसरणार नाही. वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Tā’ī tumhī lagnānantara mājhyā pāṭhī kāyama bahiṇīsārakhī pāṭharākhaṇa kēlīta, tumacē upakāra mī kadhīca visaraṇāra nāhī. Vāḍhadivasācyā hārdika śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

सुख, समृद्धी, समाधान आणि भरपूर आयुष्य देवा माझ्या ताईला दे… वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Sukha, samr̥d’dhī, samādhāna āṇi bharapūra āyuṣya dēvā mājhyā tā’īlā dē… vāḍhadivasācyā hārdika śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

मी देवाला नेहमी हिच प्रार्थना करेन जन्मोजन्मी मला हिच ताई दे… वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Mī dēvālā nēhamī hica prārthanā karēna janmōjanmī malā hica tā’ī dē… vāḍhadivasācyā hārdika śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

आपण दोघी एकमेकींच्या बहिणी म्हणून जन्मलो असलो
तरीही आपण मैत्रिणी म्हणून जगतो
काटा मला टोचता त्रास मात्र तुला होतो
वाढदिवसाच्या अनंत शुभेच्छा …🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Āpaṇa dōghī ēkamēkīn̄cyā bahiṇī mhaṇūna janmalō asalō
tarīhī āpaṇa maitriṇī mhaṇūna jagatō
kāṭā malā ṭōcatā trāsa mātra tulā hōtō
vāḍhadivasācyā ananta śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

वडिलांसमोर माझ्या सर्व चुकांना पांघरून घालणारी
मार चुकवणारी नेहमी माझ्या पाठीशी उभी राहणारी
माझी प्रेमळ बहीण तुला वाढदिवसाच्या अनंत शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Vaḍilānsamōra mājhyā sarva cukānnā pāṅgharūna ghālaṇārī
māra cukavaṇārī nēhamī mājhyā pāṭhīśī ubhī rāhaṇārī
mājhī prēmaḷa bahīṇa tulā vāḍhadivasācyā ananta śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

माझ्या मनातील भावना तू ओळखतेस
आयुष्याच्या वाटेवर साथ मला तू देतेस
प्रत्येक जन्मी तूच माझी बहीण असावीस हीच परमेश्वराकडे इच्छा
तुला वाढदिवसाच्या अनंत शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Mājhyā manātīla bhāvanā tū ōḷakhatēsa
āyuṣyācyā vāṭēvara sātha malā tū dētēsa
pratyēka janmī tūca mājhī bahīṇa asāvīsa hīca paramēśvarākaḍē icchā
tulā vāḍhadivasācyā ananta śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

माझ्या प्रत्येक आनंदाचे कारण तूच आहेस
माझ्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग तू आहेस
तुला वाढदिवसाच्या अगणित शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Mājhyā pratyēka ānandācē kāraṇa tūca āhēsa
mājhyā āyuṣyācā avibhājya bhāga tū āhēsa
tulā vāḍhadivasācyā agaṇita śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

जिला फक्त पागल नाही तर महा पागल हा शब्द सूट होतो अशा माझ्या लाडक्या पागल बहिणीला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा…🎂🎂🎉🎉🎈🎈

Jilā phakta pāgala nāhī tara mahā pāgala hā śabda sūṭa hōtō aśā mājhyā lāḍakyā pāgala bahiṇīlā vāḍhadivasācyā khūpa khūpa śubhēcchā…🎂🎂🎉🎉🎈🎈