[199+] खूप त्रास होतो मराठी स्टेटस | Khup Tras Hoto Marathi Status

Searching for latest Khup Tras Hoto Marathi Status. Feeling sad, then express your emotions with below provided amazing status. Share it with your friends. Hope you like it.

स्वतःच ती Timepass करत होती
आणि
मी वेडा त्यालाच प्रेम समजत होतो ….☹️☹️😧😧

Svataḥca tī Timepass karata hōtī
āṇi
mī vēḍā tyālāca prēma samajata hōtō ….☹️☹️😧😧

तोपर्यंत single: राहा
जो पर्यंत तुम्हाला तुमची
काळजी करणारी व्यक्ती
भेटत नाही.. ….☹️☹️😧😧

Tōparyanta#single: Rāhā
jō paryanta tumhālā tumacī
kāḷajī karaṇārī vyaktī
bhēṭata nāhī.. ….☹️☹️😧😧

जीव जातोय रे देवा
पटकन जीव लावणारीला
पाठव की बाबा… ….☹️☹️😧😧

Jīva jātōya rē dēvā
paṭakana jīva lāvaṇārīlā
pāṭhava kī bābā… ….☹️☹️😧😧

खरं प्रेम
कधी बदलत नसतं
फक्त बदलतात ती
प्रेम करणारी माणसं ….☹️☹️😧😧

Kharaṁ prēma
kadhī badalata nasataṁ
phakta badalatāta tī
prēma karaṇārī māṇasaṁ….☹️☹️😧😧

हरवलेली पाखरे येतील का पुन्हा भेटायला,
गेलेले दिवस येतील का पुन्हा सजवायला. ….☹️☹️😧😧

Haravalēlī pākharē yētīla kā punhā bhēṭāyalā,
gēlēlē divasa yētīla kā punhā sajavāyalā. ….☹️☹️😧😧

वावटळ आठवणींचे आज मी पाहिले,
स्वप्नातील घर तुझे माझे
आज पुन्हा एकदा त्यात वाहिले. ….☹️☹️😧😧

Vāvaṭaḷa āṭhavaṇīn̄cē āja mī pāhilē,
svapnātīla ghara tujhē mājhē
āja punhā ēkadā tyāta vāhilē. ….☹️☹️😧😧

dp love image whatsapp best couple photos hd pic download images picture

कधी कधी आयुष्यात
अशा गोष्टी सुध्दा घडून जातात की
आपण त्याचा विचार सुद्धा
करू शकत नाही… ….☹️☹️😧😧

Kadhī kadhī āyuṣyāta
aśā gōṣṭī sudhdā ghaḍūna jātāta kī
āpaṇa tyācā vicāra sud’dhā
karū śakata nāhī… ….☹️☹️😧😧

दिवसभरात सगळ्यात जास्त
आनंद मला तेव्हा होतो जेव्हा
तुझे आणि माझं बोलणं होत.. ….☹️☹️😧😧

Divasabharāta sagaḷyāta jāsta
ānanda malā tēvhā hōtō jēvhā
tujhē āṇi mājhaṁ bōlaṇaṁ hōta.. ….☹️☹️😧😧

जीवनात जर तुम्हाला कोणी आवडल
तर त्याला फक्त आठवणीत ठेवा,
प्रेम करू नका कारण प्रेम संपत
पण आठवणी कधीच संपत नाही.. ….☹️☹️😧😧

Jīvanāta jara tumhālā kōṇī āvaḍala
tara tyālā phakta āṭhavaṇīta ṭhēvā,
prēma karū nakā kāraṇa prēma sampata
paṇa āṭhavaṇī kadhīca sampata nāhī.. ….☹️☹️😧😧

होईलच तुला एक दिवस सये
माझ्या भोळ्या प्रेमाची जानीव,
भ्रमर कुणी जाता हात सोडून
भासेल तुला फक्त माझीच ऊनीव ….☹️☹️😧😧

Hō’īlaca tulā ēka divasa sayē
mājhyā bhōḷyā prēmācī jānīva,
bhramara kuṇī jātā hāta sōḍūna
bhāsēla tulā phakta mājhīca ūnīva….☹️☹️😧😧

दाटून आलेल्या संध्याकाळी
अवचित ऊन पडत
तसंच काहीसं पाऊल न वाजवता
आपल्या आयुष्यात प्रेम येतं.. ….☹️☹️😧😧

Dāṭūna ālēlyā sandhyākāḷī
avacita ūna paḍata
tasan̄ca kāhīsaṁ pā’ūla na vājavatā
āpalyā āyuṣyāta prēma yētaṁ.. ….☹️☹️😧😧

भावना मलाही आहेत
पण त्या मुक्त करता येत नाहीत
गहिवरल्या मनातून त्या
व्यक्त करता येत नाहीत…… ….☹️☹️😧😧

Bhāvanā malāhī āhēta
paṇa tyā mukta karatā yēta nāhīta
gahivaralyā manātūna tyā
vyakta karatā yēta nāhīta…… ….☹️☹️😧😧

जेव्हा कोणी Ignore
करायला सुरुवात करेल
तेव्हा समजून जा
आता तुमची गरज संपली… ….☹️☹️😧😧

Jēvhā kōṇī Ignore
karāyalā suruvāta karēla
tēvhā samajūna jā
ātā tumacī garaja sampalī… ….☹️☹️😧😧

मला स्वप्न बघायला आवडते
कारण स्वप्नात
तु फक्त माझी असतेस… ….☹️☹️😧😧

Malā svapna baghāyalā āvaḍatē
kāraṇa svapnāta
tu phakta mājhī asatēsa… ….☹️☹️😧😧

भावनांशी खेळायला
इथे
प्रत्येकाला जमतं
आपल काम झालं
नातं आपो आप संपत… ….☹️☹️😧😧

Bhāvanānśī khēḷāyalā
ithē
pratyēkālā jamataṁ
āpala kāma jhālaṁ
nātaṁ āpō āpa sampata… ….☹️☹️😧😧

काच बनविणाऱ्याने जर हृदय पण
काचेच बनविले असत तर फार बर झालं असत,
कमीत कमी तोड्ण्याराच्या
हाताला जखम तरी झाली असती. ….☹️☹️😧😧

Kāca banaviṇāṟyānē jara hr̥daya paṇa
kācēca banavilē asata tara phāra bara jhālaṁ asata,
kamīta kamī tōḍṇyārācyā
hātālā jakhama tarī jhālī asatī. ….☹️☹️😧😧

नाही आठवण काढलीस तरी चालेल,
पण विसरून मात्र जाऊ नकोस.. ….☹️☹️😧😧

Nāhī āṭhavaṇa kāḍhalīsa tarī cālēla,
paṇa visarūna mātra jā’ū nakōsa.. ….☹️☹️😧😧

श्वास थांबल्यानंतर
माणूस एकदाच मरतो
पण जवळच्या व्यक्तीने साथ
सोडल्यावर रोज रोज मरतो… ….☹️☹️😧😧

Śvāsa thāmbalyānantara
māṇūsa ēkadāca maratō
paṇa javaḷacyā vyaktīnē sātha
sōḍalyāvara rōja rōja maratō… ….☹️☹️😧😧

सोडून दिले मी
नशिबावर विश्वास ठेवणे
कारण जे हृदयात असतात
ते नशीबात नसतात… ….☹️☹️😧😧

Sōḍūna dilē mī
naśibāvara viśvāsa ṭhēvaṇē
kāraṇa jē hr̥dayāta asatāta
tē naśībāta nasatāta… ….☹️☹️😧😧

खुप काही आठवतं
तुझी आठवण आल्यानंतर… ….☹️☹️😧😧

Khupa kāhī āṭhavataṁ
tujhī āṭhavaṇa ālyānantara… ….☹️☹️😧😧

जे धोका देवून गेले
त्यांच्या आठवणीत रडण्यापेक्षा
जे सोबत आहेत त्यांच्या सोबत
हसत जगायला केव्हा ही चांगले.. ….☹️☹️😧😧

Jē dhōkā dēvūna gēlē
tyān̄cyā āṭhavaṇīta raḍaṇyāpēkṣā
jē sōbata āhēta tyān̄cyā sōbata
hasata jagāyalā kēvhā hī cāṅgalē.. ….☹️☹️😧😧

किती तरी खेळणी आहेत खेळण्यासाठी,
पण, शेवटी ती माझ्या भावनांशीच खेळली ….☹️☹️😧😧

Kitī tarī khēḷaṇī āhēta khēḷaṇyāsāṭhī,
paṇa, śēvaṭī tī mājhyā bhāvanānśīca khēḷalī….☹️☹️😧😧

मन गुंतायाला हि वेळ लागत नाही
आणि मन तुटायला हि वेळ लागत नाही
वेळ लागतो फक्त ते गुंतलेले मन आवरायला
आणि तुटलेले मन सावरायला. ….☹️☹️😧😧

Mana guntāyālā hi vēḷa lāgata nāhī
āṇi mana tuṭāyalā hi vēḷa lāgata nāhī
vēḷa lāgatō phakta tē guntalēlē mana āvarāyalā
āṇi tuṭalēlē mana sāvarāyalā. ….☹️☹️😧😧

समजा तू मला धोका देण्यात यशस्वी झाला,
तर असे समजू नको की,
मी किती मूर्ख होती,
तर असा विचार कर की,
माझा तुझ्यावर किती विश्वास होता… ….☹️☹️😧😧

Samajā tū malā dhōkā dēṇyāta yaśasvī jhālā,
tara asē samajū nakō kī,
mī kitī mūrkha hōtī,
tara asā vicāra kara kī,
mājhā tujhyāvara kitī viśvāsa hōtā… ….☹️☹️😧😧

प्रेमात एकदा खाल्ला धोका,
आता प्रेमात पडायची इच्छाच नाही,
Aआता जीवनात फक्त हसत आणि हसवत राहायचंय,
आता परत रडायची इच्छाच नाही. ….☹️☹️😧😧

Prēmāta ēkadā khāllā dhōkā,
ātā prēmāta paḍāyacī icchāca nāhī,
Aātā jīvanāta phakta hasata āṇi hasavata rāhāyacanya,
ātā parata raḍāyacī icchāca nāhī. ….☹️☹️😧😧

एक वेळ अशी होती की
तेव्हा बोलणचं संपत नव्हते
आणि एक वेळ अशी आहे की
बोलणचं होत नाही… ….☹️☹️😧😧

Ēka vēḷa aśī hōtī kī
tēvhā bōlaṇacaṁ sampata navhatē
āṇi ēka vēḷa aśī āhē kī
bōlaṇacaṁ hōta nāhī… ….☹️☹️😧😧

Check Also

Yes I Love Myself, Mujhe Ghanta Fark Nahi Padta Log Mere Baare Me Kya Sochte Hai

Get here newest status like yes i love myself, mujhe ghanta fark nahi padta log …